La informació que apareix en aquest portal podrà servei modificada i actualitzada per la Investigadora Principal (IP) sense avís previ pel que fa al contingut, al disseny i presentació.
 
La IP és titular dels drets de propietat Intel·lectual del disseny i dels codis que es recullen en el seu domini, llevat referència en un altre sentit. Els signes distintius de qualsevol tipus estan igualment protegits per la legislació vigent. Reproduir-los, distribuir-los, comercialitzar-los o modificar-los sense permís suposa una infracció dels drets de propietat intel·lectual.
 
D'acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades que faciliti seran incorporades a fitxers de titularitat i responsabilitat exclusiva del projecte ALPI. Si decideix donar les seves dades personals omplint el formulari a través de la pàgina web, aquesta informació es farà servir exclusivament per respondre i per notificar les actualitzacions del portal. No es creen perfils individuals amb la seva informació, ni el portal recull informació amb finalitats comercials. L'únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades és el mateix usuari.
 
La informació geogràfica i els textos continguts en aquest portal poden no ser exactes, ja que s'han d'actualitzar periòdicament.
 
El portal facilita enllaços a pàgines externes sobre les quals no té control i respecte a les quals es declina tota responsabilitat.
 
 
Llicència d’ús
Es permet exclusivament l'ús no comercial de la informació obtinguda en aquest portal, entenent com a tal el que no comporta aprofitament econòmic directe, indirecte o diferit. Qualsevol ús diferent necessitarà un conveni específic amb el productor de la informació.
 
Sempre que es mostri o es difongui informació procedent de l'ALPI, encara que s'incorpori de manera parcial o s'utilitzi per a qualsevol producte derivat, l'usuari s'ha de comprometre a citar-ne la font.