Aquesta secció està dedicada als documents gràfics obtinguts en el context dels treballs de l'Atlas Lingüístico de la Península Ibérica que es conserven en el Fons Rodríguez-Castellano (Biblioteca Tomás Navarro Tomás, CCHS, del CSIC a Madrid). La major part està formada per fotografies o dibuixos que corresponen a la llista temàtica per a la qual els qüestionaris demanaven una fotografia o a esquemes que certes preguntes requerien. A la pàgina 50 del Quadern II E i a la pàgina 27 del Quadern II G figura aquesta llista encapçalada amb el títol Fotografies:

 1.   El carro.
 2.   El jou.
 3.   Cistelles de vímet, palla, espart, etc.
 4.   Eines del conreu de la terra (aixada, lligona, rastell, aixadell, etc.).
 5.   L’arada.
 6.   Eines per a la recol·lecció (dall, forca, trill, forca de ventar, garbella, etc.).
 7.   La vinya i el vi (portadora, premses, etc.).
 8.   La casa de pagès (conjunt y dependències). Vistes característiques del poble.
 9.   Mobles (escó, arques, bressols, llums d’oli, etc.).
 10. La cuina i els seus estris (vaixella per cuinar, menjar, fregar; atuells per a l’agua, per a rentar la roba, etc.).
 11. Peces de vestir (robes, barret, calçat).
 12. Persones.

 
A partir d'aquestes instruccions, els enquestadors van fer fotografies que s'ajusten als temes esmentats, algunes de gran valor etnogràfic. Malauradament només s’ha conservat les del Fons Rodríguez-Castellano. En general, al revers hi ha escrit, de mà de l'enquestador, una breu descripció i la seva localització; per aquest motiu hem decidit de digitalitzar també la part de darrere de les fotos, les quals sovint resulten interessants. S'han classificat d'acord amb els camps que la base de dades preveu per a les respostes dels qüestionaris, els quals apareixen desglossats en el desplegable Classificació. Això permet de fer cerques en totes les fotografies i en els gràfics classificables, per exemple, sota "El temps atmosfèric", "L'home i la dona. Indumentària "," La casa ", etc.
 

 1. El terreny i l’aigua
 2. El temps atmosfèric
 3. El temps cronològic
 4. Agricultura
  1. L’arada
  2. El carro
  3. L’olivera i l’oli
  4. La vinya i el vi
  5. Feines agrícoles
  6. La sega
  7. El jou
 5. Animals
  1. Animals del camp. Mamífers
  2. Animals del camp. Ocells
  3. Animals domèstics
  4. Animals domèstics. La matança
  5. Insectes
  6. Animals. Altres
  7. Ramaderia
  8. Ramaderia. La llet i el formatge
  9. Apicultura
 6. Arbres i plantes
  1. Conreades
  2. Silvestres
 7. L’home i la dona
  1. La família i el cicle de la vida
  2. Qualitats i altres
  3. El cos humà
  4. Indumentària
 8. La casa
  1. La casa. Construcció
  2. Ocupacions domèstiques
 9. Activitats humanes i oficis
  1. Feines de manobre
  2. El molí i el pa
  3. Ferreria
  4. Fusteria
  5. Sabateria
  6. Altres oficis
  7. L’església
  8. Jocs i instruments
  9. Números, pesos y mesures
  10. Activitats humanes i oficis. Diversos
 10. Oracions y sintagmes
 11. Informació gramatical complementària
 12. Refranys y endevinalles
 13. Narracions
 14. Altres

 
A través de la casella de l'esquerre, la cerca es pot combinar amb altres dades que apareixen al peu de la foto, dades relatives a un lloc concret, a una província, a un objecte determinat, etc. I, teclejant Subjectes, es poden recuperar les imatges de molts dels subjectes d'enquesta, els informadors, als quals devem les informacions de l'ALPI.