Esta sección está dedicada aos documentos gráficos obtidos no contexto dos traballos do Atlas Lingüístico de la Península Ibérica que se conservan no Fondo Rodríguez-Castellano (Biblioteca Tomás Navarro Tomás, CCHS, do CSIC en Madrid). A maior parte fórmana fotografías ou debuxos que corresponden á lista temática para a que os cuestionarios pedían unha fotografía ou aos esquemas que certas preguntas requirían. Na páxina 50 do Caderno II E e na páxina 27 do Caderno II G figura esta lista encabezada polo título Fotografías:

 1.   Carro.
 2.   Xugo.
 3.   Cestos de vimbio, palla, esparto, etc.
 4.   Ferramentas do cultivo da terra (aixada, legón, angazo, sacho, etc.).
 5.   O arado.
 6.   Utensilios da recolección (gadaña, angazo, trillo, forquita, criba, etc.).
 7.   A vide e o viño (cesto, prensas, etc.).
 8.   A casa do labrador (conxunto e dependencias). Vistas características da aldea.
 9.   Mobles (escano, arcas, berces, candís, etc.).
 10. A cociña e os seus utensilios (louza de guisar, comer, fregar; vasillas para a auga, para lavar a roupa, etc.).
 11. Pezas do vestido (roupas, sombreiros, calzado).
 12. Persoas.

 
A partir destas instrucións, os enquisadores fixeron fotografías que se axustan a estes temas, algunhas de gran valor etnográfico. É unha mágoa que só se conserven as do Fondo Rodríguez-Castellano. En xeral, levan escritas no reverso unha breve descrición e a súa localización da man do enquisador, por iso se decidiu dixitalizar tamén as traseiras das fotos, que en ocasións resultan interesantes. Clasificáronse de acordo cos campos que a base de datos prevé para as respostas dos cuestionarios, que aparecen categorizados no despregable Clasificación. Deste xeito é posible facer buscas en todas as fotos e os gráficos clasificables, por exemplo, baixo “O tempo atmosférico”, “O home e a muller. Indumentaria”, “A casa”, etc.
 

 1. O terreo e a auga
 2. O tempo atmosférico
 3. O tempo cronolóxico
 4. Agricultura
  1. O arado
  2. O carro
  3. A oliveira e o aceite
  4. A vide e o viño
  5. Labores agrícolas
  6. A sega
  7. O xugo
 5. Animais
  1. Animais do campo. Mamíferos
  2. Animais do campo. Paxaros
  3. Animais domésticos
  4. Animais domésticos. A mata
  5. Insectos
  6. Animais. Outros
  7. Gandería
  8. Gandería. O leite e o queixo
  9. Apicultura
 6. Árbores e plantas
  1. Cultivadas
  2. Silvestres
 7. O home e a muller
  1. A familia e o ciclo da vida
  2. Calidades e outros
  3. O corpo humano
  4. Indumentaria
 8. A casa
  1. A casa. Construción
  2. Ocupacións domésticas
 9. Actividades humanas e oficios
  1. Albanelería
  2. O muíño e o pan
  3. Ferrería
  4. Carpintería
  5. Zapatería
  6. Outros oficios
  7. A igrexa
  8. Xogos e instrumentos
  9. Números, pesos e medidas
  10. Actividades humanas e oficios. Varios
 10. Oracións e sintagmas
 11. Información gramatical complementaria
 12. Refráns e adiviñas
 13. Narracións
 14. Outros

 
A través do cadro que figura á esquerda, a busca pode combinarse con outros datos que aparezan no pé de foto, datos referidos a un lugar concreto, a unha provincia, a un obxecto determinado, etc. E, tecleando Suxeitos, poden recuperarse as imaxes de moitos dos suxeitos de enquisa, os informadores, a quen debemos as informacións do ALPI.