Aquest és el lloc en el qual es podran consultar els continguts dels qüestionaris de l'ALPI que s'han bolcat a la base de dades. La consulta es podrà fer de maneres diverses. Per les característiques de l'aplicació, és aconsellable disposar d'un navegador Mozilla Firefox o Google Chrome amb el plugin de Flash per poder veure correctament les imatges. L'aplicació funciona amb altres navegadors, però poden tenir problemes per visualitzar els continguts.

Pel fet de no estar acabats els treballs d'elaboració en tots els llocs, hem optat per oferir aquí, com una mostra del que al final serà el conjunt de dades, les respostes de deu preguntes de lèxic recollides en cadascun dels punts de la xarxa d'enquesta. Aquestes deu preguntes, triades per la seva riquesa i el seu interès, pertanyen a diversos camps semàntics que es troben al Quadern II del qüestionari. Són les següents:

458    Pèsols (Guisantes)   600a  Maluc (Cadera)
493    Marieta (Mariquita)   704    Bressol (Cuna)
496    Sargantana (Lagartija)   751    Portar a collibè (Llevar a cuestas)
502    Cuereta blanca (Aguzanieves)   753a  Fer tombarelles (Dar volteretas)
520a  Porc senglar (Jabalí)   825    Llevat (Levadura)

Les respostes a aquestes preguntes corresponen als 527 punts d'enquesta, la ubicació dels quals apareix al mapa I de l'ALPI. Clicant-hi, se’n pot augmentar la mida i desplaçar-se fins localitzar l'àrea que li interessi. Un cop localitzada, busqui quins punts d'enquesta voldria consultar. És possible fer una consulta per localitats, per províncies o bé combinant les diferents possibilitats. També estan previstes com a opció de consulta les zones que van establir els investigadors de l'ALPI. Entre parèntesis consten els números dels qüestionaris que cada zona abraça:

· Galicia (100-151),   · Andalusia i Múrcia (500-570),
· Portugal (200-292),   · Navarra i Aragó (600-639),
· Astúries, Lleó i Extremadura (300-377),   · Andorra, el Roselló, Catalunya, València i les illes Balears (700-803)
· les dues Castelles amb Albacete (400-489),    

 

A través de la Consulta, s'obtenen les respostes en transcripció fonètica i en l'ortografia habitual de cada domini lingüístic, acompanyades de la seva classificació semàntica i de qualsevol nota aclaridora que van afegir els enquestadors. Com s'ha assenyalat, la consulta es pot limitar a un lloc concret o a diversos, a una província o a diverses, a una zona determinada o a més d'una alhora. Els resultats també es poden cartografiar a partir d'un sistema, encara en una primera fase de desenvolupament, que permet de visualitzarlos mitjançant símbols sobre els punts consultats o bé mitjançant polígons que cobreixen el terreny corresponent.

Un arxiu d'ajuda, que es pot descarregar aquí, facilita la relació amb la interfície de Consulta.

Fig.5

Formulari de consulta de les respostes "briezu"

Fig.15

Taula de resultats de 'bressol'

Fig.6

Taula de resultats i opcions de cartografiat de les respostes "briezu"

Resultats de les cerques de "briezu"

Fig.15

Resultats de la cerca de "cun-" y "ber-"