A partir dels mapes que componen el primer i únic tom publicat de l'Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, s'ha criticat a l'atles una orientació excessivament fonètica, però el cert és que tant la redacció dels qüestionaris com la manera de recollir els materials de camp mostren també una gran sensibilitat per la cultura material. El 1975 el seu director explicava:

Para la sección de léxico resultó de gran ayuda el Atlas italo-suizo de Jaberg y Jud, cuyos volúmenes empezaron a aparecer por esa fecha.

Adoptamos su organización por temas etnográficos siguiendo el orden de fenómenos atmosféricos, accidentes geográficos, flora, fauna, cuerpo humano, familia, hogar, labores agrícolas, oficios artesanos, herramientas, animales domésticos, etc. Sobre esta base, el ALPI hubiera podido llamarse Atlas lingüístico y etnográfico, como de hecho lo es, aunque no pareciera indispensable indicarlo en el título.

                                                                                                                                                                                             (Navarro Tomás 1975: 12-13)

I aquesta mateixa defensa del caràcter lingüístic i etnogràfic de l'ALPI es troba ja en la seva Introducción, on es pot llegir:

 En el cuestionario de lexicografía no sólo se inquirían los nombres, sino también la forma y el uso de los objetos, y asimismo algunos refranes, costumbres y tradiciones, es decir, las encuestas tenían carácter lingüístico-etnográfico. [...] Se hicieron numerosas fotografías que permitían la confección de dibujos representativos de las variadas formas de los aperos, herramientas y utensilios tradicionales, muchos de los cuales han desaparecido ya en este último cuarto de siglo.

En realitat, els qüestionaris de l'ALPI conserven una riquesa de materials etnogràfics -plànols, esquemes, dibuixos, refranys, narracions curtes i, en alguns casos, fotografies-, relacionats amb continguts estrictament lingüístics, que compleixen la funció de completar la imatge i la relació entre paraules i coses, fet que preocupava els enquestadors en el seu treball de camp. Aquests materials es poden consultar a la Galería.

 

760-II. Azuébar [Castellón/Castelló]

  Qüestionari 760. Azuébar [Castellón/Castelló]

 

Com s'ha assenyalat, estava previst de fotografiar sistemàticament determinats ítems, dels quals es mostra un exemple. Al final del Quadern IIE i del Quadern IIG, es recordava als enquestadors que havien de recollir fotografies de:

1.- El carro

Carro de Busmente (Asturias) FRC
Carro. Busmente (Asturias) FRCFRC (Fondo Rodríguez-Castellano)

2.- El jou

Jou de Alquézar (Huesca). FRC
Jou. Alquézar (Huesca). FRCFRC (Fondo Rodríguez-Castellano)

3.- Cistelles de vímet, palla, espart, etc.

Alcubilla del Marqués (Soria).  FRC
Alcubilla del Marqués (Soria).  FRCFRC (Fondo Rodríguez-Castellano)

4.- Eines per conrear la terra (aixada, lligona, rastell, aixadell, etc.)

Draga arrastrada por una caballería. Massalavés [Valencia]

Draga arrastrada por una caballería. Massalavés [Valencia].  FRCFRC (Fondo Rodríguez-Castellano)

5.- L'arada

Honrubia (Cuenca).  FRC
Honrubia (Cuenca).  FRCFRC (Fondo Rodríguez-Castellano)

6.- Estris de la recol·lecció (dalla, pala, trill, forca de ventar, garbella, etc.)

La trilla a Alcubilla del Marqués (Soria). FRC
La trilla a Alcubilla del Marqués (Soria). FRCFRC (Fondo Rodríguez-Castellano)

7.- La vinya i el vi (aportadera, premses, etc.)

Prensa de vi. Caudete (Valencia). FRC
Prensa de vi. Caudete (Valencia). FRCFRC (Fondo Rodríguez-Castellano)

8.- La casa de pagès (conjunto i dependències). Vistes característiques del poble.

Esquema de la casa. Valdepiélagos (Madrid)
Esquema de la casa. Valdepiélagos (Madrid) FRCFRC (Fondo Rodríguez-Castellano)

Un carrer de Fuencaliente (Ciudad Real).  FRC

Un carrer de Fuencaliente (Ciudad Real).  FRCFRC (Fondo Rodríguez-Castellano)

9.- Mobles (escó, arques, bressols, llums d’oli, etc.)

Debanadora. Carrascosa del Campo (Cuenca). FRC
Debanadora. Carrascosa del Campo (Cuenca). FRCFRC (Fondo Rodríguez-Castellano)

10.- La cuina i els seus estris (vaixella per cuina, menjar, fregar; atuells per a l'aigua, per rentar la roba, etc.)

Biar (Valencia). FRC
Biar (Valencia). FRCFRC (Fondo Rodríguez-Castellano)

11.- Peces de verstir (robes, barrets i calçat)

Alcolea de Calatrava (Ciudad Real). Persones de diferents edats amb una arada. FRC
Alcolea de Calatrava (Ciudad Real). Persones de diferents edats amb una arada. FRCFRC (Fondo Rodríguez-Castellano)

12.- Persones

Familia de Camarenilla (Toledo). FRC
Familia de Camarenilla (Toledo). FRCFRC (Fondo Rodríguez-Castellano)

 

A la pestanya Galería es poden veure moltes fotografies de valor etnogràfic recollides en les enquestes de l'ALPI i conservades per Lorenzo Rodríguez-Castellano.