En principi es va pensar en Amado Alonso com a únic enquestador per a l'Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, però després les circumstàncies van aconsellar de recórrer a diversos enquestadors ensinistrats per Navarro Tomás en la metodologia del treball de camp. Des del primer moment es va descartar l'enquesta per correspondència i es va insistir en la necessitat de fer enquestes in situ, i en transcripció fonètica.

La investigación del ALPI se realizaría directa y personalmente por encuestadores especialmente preparados para efectuar la tarea con estricta uniformidad metódica. Se formarían tres equipos, uno por cada una de las tres zonas lingüísticas peninsulares: castellana, gallego-portuguesa y catalano-valenciana. Cada equipo estaría formado por dos jóvenes nativos de la zona.

                                                                                                                                                              (Navarro Tomás 1975: 10)

 

El primer equip d'enquestadors era format per Aurelio M. Espinosa fill, Rodrigo de Sá Nogueira, Lorenzo Rodríguez-Castellano, Manuel Sanchis Guarner, Aníbal Otero, Francesc de B. Moll i Armando Nobre de Gusmão.

En principi es van encarregar de la zona castellana Aurelio M. Espinosa, Jr, "de familia nuevo-mejicana de clase universitaria", i Lorenzo Rodríguez-Castellano, asturià; de la zona catalano-valenciana, Manuel Sanchis Guarner, valencià, i Francesc de B. Moll, menorquí, i de la zona gallego-portuguesa, Aníbal Otero, gallec, i Rodrigo de Sá Nogueira, portuguès, que fou substituït després per Armando Nobre de Gusmão.

Lorenzo R-Castellano i Sanchis Guarner. Monasterio de Piedra. FRC
M. Sanchis Guarner i L. Rodríguez-Castellano FRCFRC (Fondo Rodríguez-Castellano)

Aurelio Espinosa hijo
Aurelio M. Espinosa hijo FRCFRC (Fondo Rodríguez-Castellano)

Lorenzo Rodríguez-Castellano i Aurelio Espinosa hijo
Espinosa fill i Rodríguez-Castellano ARC ARC (Archivo Rodríguez-Castellano)

Los encuestadores amb el Ford
Sanchis Guarner, Moll i Espinosa amb el Ford. FRCFRC (Fondo Rodríguez-Castellano)

Aníbal Otero encuestando
Aníbal Otero encuestando

   

Quan l'estiu de 1936 es van interrompre els treballs, estaven acabades les enquestes de la zona lleonesa, fetes per Espinosa amb Rodríguez-Castellano i Espinosa amb Otero, i les de la zona castellana, fetes per Navarro amb Espinosa, Espinosa amb Rodríguez-Castellano, Espinosa amb Otero, i Sanchis Guarner amb Rodríguez-Castellano. En aquell moment, les enquestes del català, a càrrec de Sanchis Guarner i de Moll, i les del gallec, gairebé totes signades per Otero amb alguna col·laboració d'Espinosa, estaven molt avançades i, a la zona portuguesa, l'equip de Otero i Gusmão havia començat els treballs.

Segons la Introducción de l'ALPI, el 1947 Sanchis Guarner i Moll van acabar les enquestes de la zona catalana, i Rodríguez-Castellano, les d'Astúries, i l'estiu de 1952 Sanchis Guarner i Moll van fer les enquestes del Rosselló. Més els va costar a Luìs F. Lindley Cintra i a Aníbal Otero, entre 1953 i 1954, fer les enquestes portugueses pendents, les quals no es van acabar fins el 1956.

 

Més informació sobre els enquestadors en la pestanya Fotografies dels enquestadors

 

Mapa que refleja quiénes hicieron las encuestas en cada lugar

Mapa que reflecteix qui va fer les enquestes a cada lloc