Per desenvolupar aquest projecte, el CSIC ha comptat amb la imprescindible col·laboració de les universitats de les quals procedeixen els membres de l'equip, amb les quals ha signat un conveni específic, i la d’altres institucions amb les quals ha arribat a acords concrets.

L'Instituto da Lingua Galega va digitalitzar generosament una gran part dels qüestionaris i va gestionar beques per treballar sobre els materials gallecs. Aquestes beques van ser finançades amb l’ajut de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.

La Universidad Autónoma de Madrid va facilitar la primera reunió de l’equip, i el seu Vicerectorat de Política Científica e Infraestructura de Investigación va concedir dues beques de col·laboració durant tres anys (entre 2010 i 2013) per poder treballar sobre punts castellans i aragonesos.

El Centro de Linguística da Universidade de Lisboa va comptar, des de l’abril de 2010 fins al juliol de 2011, amb un ajut provinent dels fons del Programa Plurianual da Fundação para a Ciência e a Tecnologia i, a partir de l’agost de 2011, va rebre una beca Fernão Mendes Pinto do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.

El Vicerectorat de Política Docent i Científica de la Universitat de Barcelona va concedir dues beques de col·laboració durant els anys 2010-2011. En aquest sentit, cal destacar la signatura d’un conveni específic per al projecte ALPI entre el CSIC, la Universitat de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), pel qual l’IEC va donar tres beques per contribuir a l’elaboració dels materials corresponents a les varietats catalanes en l’equip ubicat a la Universitat de Barcelona.

 

   Logo IEC