L'eina informàtica s'ha dissenyat al Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC específicament per a aquest projecte. En el disseny han treballat, com a especialista informàtic, Juan Carlos Martínez; com a tècnic informàtic de desenvolupament, Àngel Díaz del Castillo; i, com a especialista en Geolingüística, Pilar García Mouton. A la definició del disseny ha contribuït tot l'equip científic, mitjançant les necessitats d'ús plantejades en les diferents reunions. Xulio Sousa, responsable de l' equip gallec, amb experiència informàtica, ha resultat de gran ajuda.
 
L'eina informàtica en la seva forma actual té una configuració que permet la incorporació de les dades des de diferents llocs. El disseny de l'eina per a la introducció de les dades -que parteix d'una base de dades relacional- inclou determinats aspectes tècnics: entre altres, la imatge digitalitzada de les respostes en transcripció ARFE, els tres teclats d'ajuda diferents -en què es despleguen els equivalents ARFE a cada símbol AFI- que permeten d’introduir aquestes respostes transcrites en l'alfabet fonètic internacional, la grafia en les diferents llengües iberoromàniques -amb enllaç als diccionaris asturià, castellà, català, gallec i portuguès-, les imatges i els continguts etnogràfics, amb funcions per a la premarcació fonètica, morfològica, sintàctica i lèxica previsibles en cadascuna de les qüestions, controls d'accés personalitzats i jerarquitzats per als diferents col·laboradors, ja que s’hi treballa a través de la xarxa des de diferents punts, funcions per optimitzar el control i la correcció del treball, etc.
 
Una altra etapa del procés, relacionada amb aquesta, és la dedicada al disseny dels sistemes que facilitin el bolcat automàtic per fer mapes a la carta, recerques de tota mena sobre les dades, per zones acotades, etc., enllaços amb les referències a altres mapes sobre els mateixos ítems de qualsevol altre atles romànic i de l'atles basc, la traducció de les qüestions a les principals llengües de cultura, etc.