L'eina informàtica es va dissenyar en el CCHS del CSIC, gràcies a la col·laboració que s’ha mantingut al llarg dels darrers anys entre Juan Carlos Martínez Torres, responsable informàtic del projecte, Ángel Díaz del Castillo, tècnic informàtic desenvolupador, i Pilar García Mouton, responsable científica. Les diferents etapes del seu progrés es van presentar a la resta de l’equip en les reunions periòdiques celebrades al CSIC, de les quals van sorgir suggeriments de millora que van permetre de polir-la.

Per al desenvolupament del projecte es va apostar pel programari lliure, que permet de ser independent de llicències de programari propietari, en un entorn tecnològic on hi ha programari molt estès i de gran qualitat sota llicències GPL. L'eina s’ha desplegat sota un sistema operatiu Linux Ubuntu, amb servidors de pàgines web Apache 2.2.14 i un servidor d'aplicacions Tomcat 6. Per a l'emmagatzemament de dades s'ha fet servir la BD PostgreSQL 8.4, amb els mòduls Postgis que li aporten funcionalitat geoespacial. Com a llenguatge de programació per a la implementació de les eines de treball i de servei a l'usuari final, s’ha optat per PHP5 + HTML + JavaScript + CSS i, finalment, la pàgina web del projecte s'ha desenvolupat mitjançant el CMS (gestor de continguts) Drupal 7. 

Una altra raó per a l’ús de programari lliure és l’intent d'eliminació de problemes de seguretat, ja que els programes de codi obert donen transparència i permeten de fer auditories completes.

Per a l’equip de treball del projecte ALPI s’han creat unes eines específiques: 

- Una aplicació per tal que els diferents membres del projecte puguin introduir la informació via web. Amb aquest programari es carrega d’informació la BD ALPI.

- Una aplicació de gestió de la informació introduïda a l’ALPI que facilita la revisió dels continguts que s’incorporen progressivament.

- Adaptació d’un programari que permet de navegar per les pàgines que componen els quaderns d’enquesta de l’ALPI i mostrar a l’usuari el document original digitalitzat de cada localitat. Aquest programari s’integra dins les aplicacions creades per a l’equip i per als usuaris de l’ALPI.

- Adaptació d’una API “Talleu Imatges” per retallar les imatges que es troben en algunes pàgines d’alguns quaderns d'enquesta i vincular-les amb les respostes a què es refereixen.

- Les eines incorporen la font ‘DoulosSILR’, necessària per visualitzar els textos fonètics AFI, tant en l'Aplicació com en el servidor de mapes.

I una eina oberta al públic que permetrà de cercar entre tots els continguts de l’ALPI i generar mapes de manera dinàmica a partir de les dades que proporciona la consulta de l’atles.

 

Programari lliure (GPL) usat per al desenvolupament i maquetació de les aplicacions web, dades i materials del projecte:

Notepad++, 2014. GPL Licence. http://notepad-plus-plus.org/.

Quantum GIS Development Team, 2014. Quantum GIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. http://qgis.osgeo.org.

Inkscape, 2014. Inkscape is Free and Open Source Software licensed under the GPLhttp://www.inkscape.org/es/.